Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych - konferencja

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie i No Bell Szkoła Podstawowa Montessori w Konstancinie-Jeziornie zapraszają na konferencję kończącą projekt Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych, realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Praca Marzeń” ze środków unijnych

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „The Job of my Life”, który jest rządowym niemieckim programem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy) skierowanym do młodych, niepracujących osób bez wykształcenia wyższego (bez tytułu magistra) chcących podjąć naukę zawodu i zamieszkać w Niemczech.

"Uczelnia Liderów 2014"

Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka po raz trzeci otrzymała certyfikat "Uczelnia Liderów", przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych. WSP im. J. Korczaka uhonorowana została również Certyfikatem Srebrnym, stanowiącym poświadczenie, że Uczelnia po raz trzeci uzyskała znak jakości "Uczelnia Liderów", co oznacza, iż jej działania projakościowe mają trwały i stabilny charakter.

Z ostatniej chwili

Uwaga!

Ze względu na nie wystarczającą osób zainteresowanych nie zostały otworzone studia II stopnia na kierunku pedagogika w specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki alternatywnej oraz resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa narodowego. Osoby zapisane na te specjalności mogą zapisać się na jedną z następujących specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz Terapia pedagogiczna i socjoterapia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 9 listopada 2016 r.

Pomaga nam nauka

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, wygrała przetarg na prowadzenie studiów podyplomowych o specjalnościach:

  • Oligofrenopedagogika
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Mediacje

Studia realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 8.1.2 POKL w ramach projektu „Pomaga nam nauka”.