Konferencja z okazji Tygodnia Ekonomii Społecznej

W Katowicach odbyła się 19 czerwca konferencja "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej", inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej, z udziałem związanych z województwem śląskim podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Wśród prelegentów znalazł się też prof. Mirosław Grewiński, którego wystąpienie nosiło tytuł "Polityka społeczna - ekonomia społeczna - biznes - wzajemne relacje".

Spotkanie z gościem z Bangladeszu

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa, funkcjonująca na naszej Uczelni od 2013 roku, zorganizowała spotkanie, którego tematem był model przedsiębiorczości społecznej w ujęciu prof. Muhammada Yunusa. Wykład poprowadziła prof. Parisa Islam Khan, specjalistka w zakresie przedsiębiorczości społecznej, która przyleciała z Bangladeszu na zaproszenie Uczelni Korczaka. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem studentów, kadry akademickiej, a przede wszystkim praktyków zajmujących się przedsiębiorczością społeczną. 

Konferencja Polityków Społecznych

W dniach 5-7 czerwca w Olsztynie odbyła się XXXV Konferencja Polityków Społecznych, której tematem przewodnim były współczesne wyzwania polityki społecznej. W Konferencji udział wziął prof. Mirosław Grewiński, Prorektor Uczelni Korczaka, a zarazem Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej - jednego z organizatorów wydarzenia.

III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną

Prorektor naszej Uczelni wystąpił 6 czerwca w Warszawie na III Mazowieckich Spotkaniach z Ekonomią Społeczną. Oprócz konferencji, podczas której prof. Mirosław Grewiński podjął temat roli edukacji i nauki w rozwoju ekonomii społecznej, odbyły się też targi przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. W centralnym miejscu galerii handlowej Blue City wystawcy zaprezentowali wiele ciekawych produktów i usług.  

Letnie staże

Wystartował Program Kariera, który ułatwia znalezienie płatnych letnich staży dla studentów oraz absolwentów, między innymi w takich branżach, jak: finanse, marketing, prawo, IT czy HR. Staże będą się odbywać od lipca do września 2017 roku, a zgłaszać się na nie można do 30 maja.