Konferencja o prawach człowieka - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie", która odbędzie się 24 maja br. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP im. J. Korczaka (ul. Sikorskiego 23). Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Olsztyna, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zaś patronat medialny - Telewizja Olsztyn. 

Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W ramach projektu partnerskiego w dniu 6 kwietnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Spotkanie z udziałem sekretarz stanu Elżbiety Bojanowskiej odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczącym Prezydium Rady został prof. dr hab. Julian Auleytner, zaś koordynatorem pracy w obszarze pomoc społeczna - prof. dr hab. Mirosław Grewiński.