Domy Pomocy Społecznej potrzebują wolontariuszy!

Drodzy Studenci,

otrzymaliśmy pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomocy i zaangażowania się studentów/absolwentów we wspieranie przebywających w Domach Pomocy Społecznej osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawnosci.

Liczymy, że chociaż kilka osób się zgłosi do pomocy.

W poniższym piśmie widnieje adres mailowy, na który można przesyłać swoje pytania oraz zgłoszenia.

Zarządzenie Rektora - nowe zasady kształcenia do 14 kwietnia

W związku z przedłużającym się w kraju stanem zagrożenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uczelni Korczaka z dnia 25 marca 2020 roku, tradycyjne nauczanie nadal zastąpione zostaje kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Zarządzenie obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 roku.  

Akcja resortu nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło akcję pod nazwą "Posłuchaj naukowca", której celem jest rzetelne informowanie o koronawirusie. W ramach przedsięwzięcia publikowane są filmy, w których naukowcy m.in. dementują pojawiające się w przestrzeni medialnej fałszywe informacje na temat wirusa.