Konferencja Polityków Społecznych

W dniach 5-7 czerwca w Olsztynie odbyła się XXXV Konferencja Polityków Społecznych, której tematem przewodnim były współczesne wyzwania polityki społecznej. W Konferencji udział wziął prof. Mirosław Grewiński, Prorektor Uczelni Korczaka, a zarazem Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej - jednego z organizatorów wydarzenia.

Podczas Konferencji poruszono zagadnienia związane między innymi z miejscem polityki społecznej w integracji europejskiej, aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, sytuacją młodych na rynku pracy, wyzwaniami systemów zabezpieczenia społecznego czy z polityką rodzinną i senioralną.