Konferencja z okazji Tygodnia Ekonomii Społecznej

W Katowicach odbyła się 19 czerwca konferencja "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej", inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej, z udziałem związanych z województwem śląskim podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Wśród prelegentów znalazł się też prof. Mirosław Grewiński, którego wystąpienie nosiło tytuł "Polityka społeczna - ekonomia społeczna - biznes - wzajemne relacje".

Podczas konferencji omówione zostały kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, dotyczące przede wszystkim budowania ich wizerunku w przestrzeni publicznej. Wydarzenie było też okazją do nawiązania lub pogłębienia współpracy między podmiotami ekonomii społecznej.

Tydzień Ekonomii Społecznej potrwa do 23 czerwca.