Dni Otwarte Uczelni Korczaka

Podczas Dni Otwartych Uczelni Korczaka, zorganizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, osoby zainteresowane ofertą edukacyjną lub chcące poznać naszą Uczelnię miały okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach, warsztatach i spotkaniach.

W sobotę 24 czerwca, po oficjalnym rozpoczęciu Dni Otwartych przez Dziekana WNS, wystąpił Prorektor prof. dr hab. Mirosław Grewiński, który opowiedział o swojej muzycznej przeszłości (był basistą popularnego niegdyś zespołu Houk), karierze naukowej i pasjach. Podzielił się też ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami i odczuciami związanymi z rozwojem zawodowym i osobistym oraz udzielił kilku pożytecznych rad, jak osiągnąć sukces.

Po wystąpieniu Prorektora odbyły się warsztaty z praktycznego języka angielskiego, używanego na co dzień przez mieszkańców krajów anglojęzycznych. Dr Marek Kawa omówił kilka sposobów na  naukę języka obcego, wspomniał o podstawowych różnicach między akcentem i brzmieniem rozmaitych odmian angielskiego, odniósł się też do historycznych uwarunkowań kształtowania się tego języka.

Kolejnym punktem programu były warsztaty z zakresu terapii pedagogicznej, podczas których dr Teresa Lewandowska-Kidoń pokazała atrakcyjne dla dzieci i angażujące metody wpływające na rozwój umysłowy dziecka. W trakcie tych warsztatów wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z zabawami i grami edukacyjnymi. 

Następnego dnia ks. prof. Andrzej Gretkowski zaprezentował autorską publikację "Stres i wypalenie w pracy pielęgniarskiej" i poprowadził wykład otwarty związany z tytułem książki, podczas którego opowiedział między innymi o swoich doświadczeniach z pracy w szpitalu, gdzie pełni funkcję Kierownika Poradnictwa Psychologiczno-Paliatywnego. 

W niedzielę 25 czerwca wystąpił też sam Rektor Uczelni Korczaka, prof. dr hab. Julian Auleytner, który w związku z obchodzonym właśnie Rokiem Generała Józefa Hallera opowiedział słuchaczom o dziejach Błękitnej Armii, czyli polskiej ochotniczej formacji wojskowej, powstałej we Francji w czasie I Wojny Światowej i dowodzonej przez gen. Hallera. Rektor zaprezentował też swoją najnowszą książkę "Komunikacja pocztowa w Błękitnej Armii Hallera w latach 1917-1920" i poświęcił tytułowemu tematowi dużą część wykładu, okraszonego anegdotami i ciekawostkami z omawianego okresu historycznego.

Dni Otwarte Uczelni Korczaka zakończyły się wykładem prof. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza, dotyczącym resocjalizacji w kontekście wartości humanistycznych. Podczas swojego wystąpienia prof. Andrzej Bałandynowicz wskazał między innymi na błędne rozumienie przez organy państwowe pojęcia resocjalizacji.