Z wizytą we Włoszech

W dniach 12-16 września 2017 r. delegacja Uczelni Korczaka wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym do Włoch w ramach mobilności pracowników Programu Erasmus Plus. W składzie zespołu znaleźli się: dr Arkadiusz Durasiewicz, mgr Jolanta Konopelska, mgr Magdalena Szydłowska, mgr Aleksandra Dobroszycka i mgr Dorota Zalewska. Pracownicy naszej Uczelni uczestniczyli w spotkaniach na Universita Degli Studi Di Udine oraz w Ecoinstituto del Friuli Venezia Giulia. Opiekunem grupy i głównym inicjatorem spotkań we włoskich instytucjach naukowo-dydaktycznych był Profesor Gilberto Marzano.

Wymiana doświadczeń i poglądów z zagranicznymi partnerami przyczyni się do rozbudowana oferty dydaktycznej Uczelni Korczaka oraz pogłębienia współpracy w zakresie realizacji wspólnych  projektów edukacyjnych.