Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Andrzeja Bałandynowicza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. dr. hab. Andrzejowi Bałandynowiczowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi na rzecz rozwoju integracji społecznej i resocjalizacji, za działalność społeczną oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy" (cytat z listu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do prof. Andrzeja Bałandynowicza). Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski podczas uroczystości, która odbyła się 9 lutego w Pałacu Prezydenckim.

Autorem zdjęć z uroczystości w Pałacu Prezydenckim jest Krzysztof Sitkowski/KPRP