Współpraca z ukraińskimi partnerami

Reprezentanci Uczelni Korczaka - Rektor prof. Mirosław Grewiński oraz Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Anna Zasada-Chorab - podpisali porozumienia o współpracy z Władzami dwóch ukraińskich uczelni: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu oraz Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.  

Nawiązanie bliskiej współpracy umożliwi studentom Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu kontynuację nauki w Uczelni Korczaka. Porozumienia dotyczą też m.in. wymiany doświadczeń w zakresie e-learningu, wspólnego poszukiwania źródeł finansowania kształcenia, podwyższania kompetencji nauczycieli.  

Podczas wizyty na Ukrainie doszło również do spotkania z Władzami Tarnopola. W trakcie rozmów ustalono, że w centrum miasta uruchomiony zostanie punkt rekrutacyjny dla osób zainteresowanych studiami w naszej Uczelni. Planowane są też wspólne działania samorządu, biznesu, tarnopolskich Uniwersytetów i Uczelni Korczaka w zakresie kształcenia, rekrutacji i promocji studiów. 

Więcej informacji na temat rezultatów spotkań z ukraińskimi partnerami tutaj.

 

 ukraina porozumienie page 014

 

ukraina porozumienie page 015

 

ukraina porozumienie page 016