Nowe specjalności na kierunku pedagogika

W ofercie rekrutacyjnej Uczelni Korczaka po raz pierwszy znalazły się studia, których autorem jest prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, wybitny specjalista z zakresu kryminologii, penitencjarystyki, penologii, probacji, socjologii prawa, filozofii prawa i prawa karnego, autor innowacyjnych teorii naukowych i licznych publikacji, odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nowe studia I i II stopnia na kierunku pedagogika to: pedagogika penitencjarna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną, pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej oraz pedagogika kryminologiczno-sądowa. 

Dni Otwarte Uczelni Korczaka

Podczas Dni Otwartych Uczelni Korczaka, zorganizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, osoby zainteresowane ofertą edukacyjną lub chcące poznać naszą Uczelnię miały okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach, warsztatach i spotkaniach.

Konferencja z okazji Tygodnia Ekonomii Społecznej

W Katowicach odbyła się 19 czerwca konferencja "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej", inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej, z udziałem związanych z województwem śląskim podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Wśród prelegentów znalazł się też prof. Mirosław Grewiński, którego wystąpienie nosiło tytuł "Polityka społeczna - ekonomia społeczna - biznes - wzajemne relacje".

Spotkanie z gościem z Bangladeszu

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa, funkcjonująca na naszej Uczelni od 2013 roku, zorganizowała spotkanie, którego tematem był model przedsiębiorczości społecznej w ujęciu prof. Muhammada Yunusa. Wykład poprowadziła prof. Parisa Islam Khan, specjalistka w zakresie przedsiębiorczości społecznej, która przyleciała z Bangladeszu na zaproszenie Uczelni Korczaka. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem studentów, kadry akademickiej, a przede wszystkim praktyków zajmujących się przedsiębiorczością społeczną. 

Konferencja Polityków Społecznych

W dniach 5-7 czerwca w Olsztynie odbyła się XXXV Konferencja Polityków Społecznych, której tematem przewodnim były współczesne wyzwania polityki społecznej. W Konferencji udział wziął prof. Mirosław Grewiński, Prorektor Uczelni Korczaka, a zarazem Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej - jednego z organizatorów wydarzenia.