SERIA: Nowa polityka społeczna

Seria książek „Nowa polityka społeczna” dotycząca rozwoju usług społecznych (i socjalnych) w Polsce powstała w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, realizowanego przez WSP TWP w Warszawie ze środków EFS. Publikacje poruszają zagadnienia związane z teorią i praktyką usług społecznych realizowanych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, pracy socjalnej i środowiskowej, gospodarki społecznej, społecznie odpowiedzialnego biznesu. Seria prezentuje cztery prace zbiorowe uznanych polskich ekspertów, którzy wnoszą nowe spojrzenie na zagadnienia społeczne.

  1. Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Autor: Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska (red.)
  2. Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Autor: Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak (red.)
  3. Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Autor: Mirosław Grewiński, Marek Rymsza (red.)
  4. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Autor: Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński (red.)