Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej

19 września 2011 r. Rada Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach powołała Centrum Rozwoju Pracowników Służb Społecznych.

Uchwałą nr 25/2012 Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 21 września 2012 r. nazwa Centrum Rozwoju Pracowników Służb Społecznych została zmieniona na Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej.

Skład CRPS:

  • Kierownik dr Anna Zasada-Chorab
  • prof. dr hab. Andrzej Niesporek
  • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
  • dr Małgorzata Kuś
  • dr Rajmund Morawski
  • mgr Martyna Wronka mgr Grzegorz Machalica