Władze

Władze uczelni

 

 

Rektor

prof. dr hab. Julian Auleytner

     
 

Prorektor

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

     
 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

     
 

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

 dr Katarzyna Delikowska

     
 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

dr Jolanta Nowosielska

     
 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

dr Julitta Nowak

     
     

 


 

Skład organów kolegialnych
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
Kadencja 2015-2019

 

Senat WSP im. J. Korczaka w Warszawie

 

Rektor

prof. dr hab. Julian Auleytner

Prorektor

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Jerzy Grewiński

Dziekani  Wydziałów

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz - Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

dr Katarzyna Delikowska - Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

dr Jolanta Nowosielska - Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

dr Julitta Nowak - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

prof. dr hab. Jerzy Semków

dr Małgorzata Balukiewicz

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Wanda Borkowska

Przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Bożena Sodzawiczny

Kamila Krakowiak


 

Konwent WSP im. J. Korczaka w Warszawie

 

prof. dr hab. Julian Auleytner – Rektor Uczelni

prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Prorektor Uczelni

prof. dr hab. Adam Massalski – Prezydent Konwentu

prof. dr hab. Józef Bańka

mgr Ryszard Piotrowicz – przedstawiciel ZG TWP

mgr Dorota Zalewska – Kwestor Uczelni

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Ewa Klimiuk

 


 

Rada Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

 

Dziekan

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Julian Auleytner

ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

prof. dr hab. Adam Massalski

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

prof. dr hab. Helena Siwek

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

dr Michał Szyszka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Magdalena Szydłowska

Przedstawiciele studentów

Iwona Pilarczyk-Kubiaczyk

Paulina Jóźwiak


 

Rada Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Dziekan

dr Katarzyna Delikowska


Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Julian Auleytner

prof. dr hab. Józef Bańka

prof. dr hab. Helena Siwek

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Anna Zasada-Chorab

dr Michał Szyszka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

...

Przedstawiciele studentów

Monika Domańska

Dorota Janeczko

Anna Kociak

 


Rada Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Dziekan

dr Jolanta Nowosielska

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Gustaw Treliński

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Irena Sosnowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Anna Sokołowska

Przedstawiciele studentów

Aneta Majak

Waldemar Kamiński

 

 


 

Rada Wydziału Zamiejscowego w Lublinie

Dziekan

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Józef Bańka

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Anna Suszko

Przedstawiciele studentów

Katarzyna Tutka

Agnieszka Olszowa

 


 

Rada Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

Dziekan

dr Julitta Nowak

Profesorowie i doktorzy habilitowani

...

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Julitta Nowak

dr Jolanta Nowosielska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi